(Stop) Wapenhandel

stop wapenhandel, over oorlog, lobby en militair-industrieel complex

De nieuwste onderstroom aflevering is een podcast over wapenhandel. Wendela en Mark van Stop Wapenhandel zijn te gast om alles te vertellen over deze invloedrijke bedrijfssector die talloze levens verwoest.

Overzicht

Deze podcast over wapenhandel begint met een overzicht van de relevantie van wapenhandel als thema. Daarna vertellen Mark en Wendela over de omvang en structuur van wapenhandel wereldwijd. Ook gaan ze in op de afhankelijkheidsrelaties die met wapenexport worden gevormd. Ze leggen ook de relatie tussen wapenfabrikanten en overheden uit, zowel als de term “militair-industrieel complex”.

Vervolgens gaan ze in op wapenhandel binnen Europa en de pogingen een sterkere Europese wapenindustrie neer te zetten die minder afhankelijk is van de Verenigde Staten. Tot slot gaan we in op wapenhandel in en vanuit Nederland. Wat maakt Nederland zo’n belangrijke wapenexporteur, wat voor producten worden en vanuit Nederland geëxporteerd?

Daarna gaat het over het kwaad dat deze sector doet, op gebied van milieu, het aanmoedigen van oorlogvoering, repressie en dood van migranten door de militarisering van grenzen en meer.

Een langer stuk van de podcast gaat over de politieke invloed van de wapenhandel en de vormen die dit neemt. Van meer traditionele lobby tot het profileren van wapenfabrikanten als “neutrale experts” die beleidsmakers helpen met beslissingen nemen en beleid vormen, tot directe campagnes om publieke opinie ten aanzien van de krijgsmacht en wapenhandel te vergroten.

We gaan ook in op ontwikkelingen rond de regels waaraan wapenhandel wordt geacht zich te houden. Over de afbraak van toezicht, de vervuiling van fondsen en publiek geld dat voor allerlei doelen in bedeeld maar toch bij defensie terechtkomt, over het verbreden van keurmerken om investeringen in wapens toch als groen, duurzaam of verantwoord te laten gelden. We leggen ook een parallel met de militarisering van politie en de toename van zeer repressieve wetgeving. Hoor meer hierover in de eerdere aflevering over counter-insurgency.

Uiteraard komt ook het thema van de Russische invasie van Oekraïne een aantal keer langs in deze podcast. De Europese wapenindustrieën gebruiken deze situatie om onder andere hun imago, budget en wat ze allemaal mogen, enorm te versterken en verbreden. Los van de discussie van hoe we als beweging omgaan met de NAVO, de imperialismen van Rusland en het westen, etc wanneer het om Oekraïne gaat (zie onder andere de artikelen van Mark, van Peter Storm en anderen over dit thema), is de groeiende invloed van, en het afnemende toezicht op de kapitalisten in de wapenindustrie een groot probleem.

Ik hoop binnenkort ook een aflevering uit te zenden over revolutionairen die actief zijn in Oekraine, Rusland en Belarus, en hoe wij hen kunnen steunen, los van wat overheden doen.

 

Mogelijk gaat Onderstroom inzoomen op meer bedrijfssectoren die relevant zijn voor politieke thema’s. Heb jij tips, of ben jij een activist die veel werkt rond een bepaalde bedrijfssector? Mail Alex nu of benader met via Insta of het contactformulier op de website.

 

Tot volgende maand!

Links

Stop Wapenhandel 

Hollanditis, 2DH5 moeilijke vragen over oorlog in Oekraine

Hollanditis, de vredesbeweging en anti militarisme deel 1

Artikel van Mark over Oekraine en onderhandelen

Peter Storm, artikelenreeks over Oekraine

De “sustainable security” beurs van 29-30 november 2023

LOWKEY – Keep your hand on your gun