Abortus

podcast over abortus

Luister deze maand naar Onderstrooms podcast over abortus. Rodante, activist en verloskundige, vertelt er alles over. Waarom is abortus goed, belangrijk en normaal. Waarom moet het uit het wetboek van strafrecht, waarom zou de toegang ertoe overal vrij moeten zijn en hoezo gaan campagnes tegen abortus niet om het redden van levens? Dat en nog veel meer in deze aflevering van Onderstroom.

 

Podcast over Abortus

In deze podcast over abortus vertelt Rodante ons over abortus. Abortus is van alle tijden, alle plaatsen, en een compleet normaal onderdeel van het leven. De strijd rond abortus is vooral een strijd over de zelfbeschikking over het eigen lichaam. In de vroeg moderne tijd werd abortus opeens gecriminaliseerd als manier om meer maatschappelijke controle te krijgen over voortplanting. Dit diende onder andere om een grote populatie te creëren voor loondienst in het kapitalisme. Het speelde ook een belangrijke rol in het neerzetten het instituut van het kerngezin met een mannelijke broodwinnaar in loondienst en een huisvrouw die onbetaald reproductief en sociaal werk doet waar het systeem van afhankelijk is.

Geschiedenis van abortus en abortusstrijd

De podcast gaat in op een stuk eerdere geschiedenis van abortus en van het opwekken van menstruatie, vooral in Europa. Daarna gaat het over drie golven van criminalisering van abortus. De eerste in de vroegmoderne tijd: de heksenjachten. De tweede in de twintigste eeuw. De bekende baas in eigen buik protesten gingen daar tegenin. Op veel plaatsen wisten die veilige toegang tot abortus voor elkaar te krijgen. De derde golf onderdrukking en criminalisering is nu bezig, en de strijd om abortus toegankelijk te houden, uit het strafrecht te krijgen, en te verzorgen voor mensen die er nu geen toegang tot hebben, is volop bezig!

In Europa en de Verenigde Staten zijn er allerlei verboden op abortus en heftige vervolging en surveillance van iedereen die hier iets mee te maken zou kunnen hebben. Groepen als Abortion Network Amsterdam, Abortion Without Borders, Collectief Vrije Keuze, Samen naar de Kliniek en veel meer, zijn hard bezig om abortus te verdedigen en toegankelijk te houden voor mensen die ze nodig hebben.

Rechtse argumenten, racisme en meer

Later gaan we in de podcast over abortus in op enkele rechtse argumenten tegen abortus, en waarom ze geen hout snijden. Er wordt een willekeurig (en veel te vroeg) moment gekozen om een zwangerschap als een mensenleven te tellen. Buiten de baarmoeder lijken die mensenlevens geen enkele waarde meer te hebben. Onderdrukking van abortus gaat heel duidelijk niet over het redden van levens (hoewel sommige mensen die hiermee bezig zijn dit ongetwijfeld zelf wel zo ervaren).

In een breder perspectief is duidelijk te zien dat groepen die tegen abortus zijn helemaal niet bezig zijn met mensen redden, zodra kinderen geboren worden kan ze van alles worden aangedaan, wordt geen enkele steun aan kinderen of ouders geboden, noch worden andere initiatieven die gemakkelijk talloze levens zouden kunnen redden ook maar overwogen. Het leven van de zwangere wordt geen enkele waarde toegeschreven. Uit alle praktische stappen die worden gezet blijkt dat het vooral gaat om het controleren van de reproductie. Dat dit betekent dat mensen worden gedwongen om tegen hun wil zwanger zijn telt niet of nauwelijks als een bezwaar. De druk die dit legt op hoe vrouwen kunnen leven evenmin, of is in een conservatief wereldbeeld juist een positieve bijkomstigheid.

Later gaat deze podcast over abortus ook over de bredere controle op reproductie. Bijvoorbeeld de racistische eugenetica die onlosmakelijk vastzit aan de geschiedenis van abortus. Rodante noemt de gedwongen abortus en sterilisaties bij vrouwen van kleur in Franse kolonies. Ook ICE detentiecentra in de huidige VS maken zich hier schuldig aan.

Rodante heeft een eigen podcast: Contractions. We hebben het over zelfbeschikking, reproductie en obstetrisch geweld, oftewel geweld dat zwangeren wordt aangedaan rond de zwangerschap, slechte of afwezige consent en meer.

Aanvulling

Na de opname kwam Rodante nog met deze aanvulling voor de podcast over abortus:

Hoewel abortus van alle tijden is, en we het gewoon als normale gezondheidszorg zouden moeten zien (en wel zorg die mensen vaak gewoon zelf kunnen verzorgen als er niet in verhinderd worden), is het niet altijd makkelijk. Er wordt na abortus heel weinig spijt gerapporteerd. Net als met mensen die transitie gaan is het dat mensen goed overwegen en waar ze doorgaans heel zeker van zijn voor ze het doen. Verhalen over twijfel en spijt worden van rechts altijd overdreven (of dus bedacht).

Dat betekent alleen niet dat abortus het altijd makkelijk is. Ook zonder spijt kan zo’n ingreep zwaar vallen. Het kan emotioneel veel zijn om te verwerken. Daarom is het belangrijk en waardevol om er open te kunnen praten, zonder stigma of taboe, en zonder een rechtse politiek die controle probeert te krijgen over jouw lichaam alles wat je zegt tegen je gebruikt.

In de aflevering heeft Rodante het over Sylvia Federici en haar boek Caliban and the Witch. Alex hoopt haar nogmaals in de podcast te mogen ontvangen om dat boek zelf te behandelen. In de eerste Onderstroom aflevering over kapitalisme, gaan we ook kort in op de, de rol van heksenjachten en maatschappelijke controle op reproductie in het creëren van kapitalisme.

Heel fijne zomer en tot horens in september, in jaar vier van Onderstroom!

 

Links:

Groepen:

Abortion Network Amsterdam

Abortion without Borders

Contractions, the politics of midwifery, Rodante’s podcast

Collectief Vrije Keuze

Samen naar de kliniek

Boeken:

Caliban and the Witch – Sylvia Federici

Ei, Foetus, Baby -Trudy Dehue

Eve’s Herbs, boek over de geschiedenis van abortus en anticonceptie

Wombs of Women, Françoise Vergès, over de hypocrisie tussen abortus verbieden voor witte vrouwen en gedwongen uitvoering van abortus op arme vrouwen van kleur in Frankrijk.