Ontstaan van Politie

Politie deel 2, ontstaan van politie

Onderstroom gaat verder met de serie over politie! Deel van deze serie heet het ontstaan van politie, en die titel zegt het al. Als je deel 1 over de politie nog niet hebt geluisterd, dan is het misschien handig om terug te gaan voordat je het vervolg luistert.

Henk is er weer bij en hij vertelt over nieuw het instituut politie eigenlijk is. Hij stelt dat politie zoals we die kennen twee takken heeft, een civiele en een militaire tak. Daarna gaat hij in op drie tradities van voorlopers op moderne politie. In het ontstaan van politie hebben deze tradities elkaar over en weer beïnvloedt tot er iets ontstond dat we kunnen herkennen als de politie van vandaag de dag.

Deze drie tradities zijn, de metrolitan police, uit Londen, die sterk geinformeerd werd door de Britse koloniale bezettingsmacht van Ierland, de gendarmerie, overal op het vaste land van Europa geïntroduceerd door Napoleon, en de slave patrols in de Verenigde Staten die voorlopers van politiewerk democratiseerden en allerlei moderne propaganda voor politie introduceerden. We beschrijven deze tradities en welke elementen ervan latere politie hebben beïnvloedt.

Daarna gaan we kort in op wat er was voor het ontstaan van politie, en waarom oudere organisaties als burgerwachten, schutterijen en stadswachten geen politie zijn, omdat ze een aantal sterke inherente verschillen hebben met politie. Henk noemt het plunderen van de gouden bocht in Amsterdam in de zogenaamde “gouden eeuw”. In historische fictie of fantasy boeken worden stadswachten en dergelijke soms wel zo worden voorgesteld, misschien omdat veel schrijvers niet echt meer om politie heen kunnen denken?

De serie over politie gaat nog verder, dus blijf erbij! Veel plezier met deze aflevering tot volgende maand!

Links en bronnen:

Kristian WIlliams: The demand for order and the birth of modern policing.

Slave patrols and civil servants.

Black autonomy, police counterinsurgency against the black autonomy federation

Rose City Copwatch, alternatives to police